Ügyfélszolgálat:  +36 (70) 328-54-93  Bemutatóterem:  +36 (70) 328-67-74   E-mail cím: ugyfelszolgalat@cezarsystem.hu

A jelenlegi piaci helyzetre való tekintettel kérjük, hogy árainkról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZATA CÉZÁR SYSTEM Vízgépészeti Kft. (székhelye: 1153 Budapest, Eötvös u. 43.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; elérhetőség: e-mail: info@cezarsystem.hu; továbbiakban: a „CÉZÁR SYSTEM” vagy a „Társaság”) tiszteletben tartja a weboldala látogatóinak személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot. Az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a http://www.szivattyuaruhaz.com weboldalnak (a továbbiakban: „Weboldal”) működtetésére vonatkozik, amely Weboldalon a jelen adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül elérhető.A CÉZÁR SYSTEM, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli. Az adatvédelmi törvény rendelkezéseit itt olvashatja.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.A CÉZÁR SYSTEM, mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet előzetesen és annak kérésére tájékoztatja.2. AZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOK KEZELÉSE
2.1. Önként rendelkezésre bocsátott Személyes AdatokA CÉZÁR SYSTEM kezeli azokat az önként rendelkezésére bocsátott adatokat, amelyek alkalmasak az Ön személy szerinti azonosítására, mint például a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím („Személyes Adatok”). A Személyes Adatokat Ön a Weboldal megfelelő részének használatával bocsátja a rendelkezésünkre. A CÉZÁR SYSTEM a Személyes Adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelés célja a CÉZÁR SYSTEM által nyújtott szolgáltatások nyújtásának biztosítása és fejlesztése, a Vásárlóval történő kapcsolattartás, illetve hírlevél, illetve szakmai munkákról, szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb tevékenységeiről tájékoztató, ismeretterjesztő anyag a Vásárlóhoz történő eljuttatása.Az CÉZÁR SYSTEM a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.Az CÉZÁR SYSTEM a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.2.2. Web-szerver látogatási adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Vásárló bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az CÉZÁR SYSTEM rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ilyen adatok például az IP cím, a látogatás időpontja, a felkeresett oldalak, a weboldal, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a a Vásárló külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes a Vásárló adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az CÉZÁR SYSTEM fér hozzá. Ha Weboldalunk cookie-kat használ, a web-szerver gyűjti az ezekkel kapcsolatos adatokat is.Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a Vásárló jogainak védelme.

Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és/vagy a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.3. FELHASZNÁLÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSA Személyes Adatokat felhasználhatjuk abból a célból, hogy a Weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően kapcsolatba lépjünk Önnel, termékeinket kérésére eljuttassuk Önhöz, illetőleg Önt a termékeinkre és a szolgáltatásainkra vonatkozó információkkal lássuk el. A Személyes Adatokat kizárólag a Társaságunkkal közösen végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban továbbítjuk a megbízottjainknak, szállítóinknak, és szerződéses partnereinknek. A megbízottaink, szállítóink, és szerződéses partnereink semmilyen más módon nem használhatják fel ezeket az adatokat, csak a CÉZÁR SYSTEM-nek történő szolgáltatásnyújtás érdekében, illetve azokkal a szolgáltatásokkal összefüggésben, amit a CÉZÁR SYSTEM-vel együttműködésben végeznek (ld. Adatfeldolgozók). A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Személyes Adatokat a hatóságok jogszerű megkeresésére történő válaszadás során, illetőleg ha azt a jogszabályok előírják, átadja. Mindenki, aki részére a Társaság adatokat ad át, szerződés alapján köteles legalább a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatba foglaltakkal egyenértékű védelmet biztosítani az adatok tekintetében.A Személyes Adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek, illetékteleneknek nem szolgáltatjuk ki. A Személyes Adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Személyes Adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megteszünk.4. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMAA Vásárló által megadott Személyes Adatok addig kezelhetőek a Társaság, mint adatkezelő részéről, amíg a Vásárló kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. 

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes Vásárlói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Vásárló Személyes Adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, és/vagy adatainak törlését kérte, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.5. AZ ÉRÍNTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜKSzemélyes Adatok helyesbítése és a Személyes Adatok törlése vagy zárolása iránti igény kifejezett írásos nyilatkozattal közölhető az alábbi e-mail címen: info@cezarsystem.hu Személyes Adataik kezeléséről a Vásárlók a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az CÉZÁR SYSTEM címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@cezarsystem.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az CÉZÁR SYSTEM csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Vásárlónak a CÉZÁR SYSTEM által kezelt adataira, azok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik, milyen célból és milyen jogalapon kapták vagy kapják meg a Vásárló adatait.Az érintett tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen, ennek részletes módját az adatvédelmi törvény 21.§ tartalmazza.Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Erről részletes tájékoztatást az adatvédelmi törvény 22.§-ában olvashat.A Vásárló az adatvédelmi törvény valamint az 1954. évi IV. tv alapján jogérvényesítési lehetőségeit bíróságon gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes Adattal kapcsolatban kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;levelezési cím:1534 Budapest, Pf.: 834; telefon: +36 (1) 391-1400) segítségét.

6. AdatfeldolgozókA csomagok kiszállítását mint adatfeldolgozó a Magyar Posta Zrt. ( 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6) végzi.

A weblapunk karbantartása során a NMS Net Media Solutions Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8. I/1.)mint adatfeldolgozó, esetenként hozzáférhet személyes adatokhoz.

A CÉZÁR SYSTEM által megbízott adatfeldolgozók, munkájuk során, kötelesek a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően eljárni.A CÉZÁR SYSTEM bármikor jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a Vásárlókat hírlevélben és a honlapon külön is tájékoztatjuk.

Copyright 2009 © CÉZÁR SYSTEM Vízgépészeti Kft. Minden jog védve.

Impresszum és Tárhely Szolgáltató