Ügyfélszolgálat:  +36 (70) 328-54-93  Bemutatóterem:  +36 (70) 328-67-74   E-mail cím: ugyfelszolgalat@cezarsystem.hu

A jelenlegi piaci helyzetre való tekintettel kérjük, hogy árainkról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Felhasználási feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a CÉZÁR SYSTEM Vízgépészeti Kft. (székhelye: 1153 Budapest, Eötvös u. 43.; elérhetőségek: e-mail:  info@cezarsystem.hu; telefon: +36 (209) 315-330; továbbiakban: „CÉZÁR SYSTEM”) és a CÉZÁR SYSTEM által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (CÉZÁR SYSTEM és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 
1.    Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte 


1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a CÉZÁR SYSTEM http://www.szivattyuaruhaz.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: „Webshop”) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.  Az Online termékházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) szabályozza. 

 

1.2. Az Online termékházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon.  

 

1.3. A Webshop termékeit bárki jogosult megvásárolni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.  

 

1.4. A Vásárló által történő megrendelés leadásával és a megrendelés CÉZÁR SYSTEM által történő elfogadásával a Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és annak létrejöttét követő 2 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar.


2.    Megrendelés

2.1. A rendeléshez előzetes regisztráció nem szükséges, de a későbbi rendeléseket megkönnyíti. 

2.2. A rendelés menete:

2.2.1. A termék kiválasztása a „Kosárba rakom”  (bevásárló kocsi) ikonra kattintva történik. 

 

2.2.2. További termék rendelésére a "Bevásárlókosár" menüben a „Tovább vásárolok” linkre kattintva van lehetőség, egyéb esetben a következő termék kosárba helyezésével . A termékeket az „Eltávolítás" négyzet kipipálásával, majd a "Frissítés" linkre kattintva egyenként vagy akár csoportosan is törölheti a kosárból. A termékek összesített ára a rendelés folyamán, az új termékek kosárba helyezésével automatikusan frissül. Ha az ár nem változik, kérjük, kattintson a „Frissítés” linkre.

2.2.3. Amennyiben kiválasztotta a terméke(ke)t, a „Kifizetés” linkre kattintva , amennyiben még nem regisztrált Vásárlónk,  megadhatja a kiszállításhoz szükséges adatait. a szállítás és a fizetés kívánt módját. Amennyiben Ön regisztrált Vásárlónk, a szállítási adatok és a fizetési adatok  rubrikái kitöltve jelennek meg. A kitöltött rubrikák módosítására lehetősége van. Amennyiben csak az adott rendeléshez szeretne más adatokat megadni, azt itt megteheti, ha véglegesen szeretné módosítani az adatait, azt a (a honlap tetején, az ember figurára kattintva) „Fiókom/Fiók-, Címadatok módosítása” cím alatt teheti meg. 

 

2.2.4. A rendelés véglegesítését, és az adatok ellenőrzését a „Tovább” linkre kattintva végezheti el, ugyanis itt megjelenik a végleges rendelés, az összes rendelt termékkel, a szállítási címmel és a teljes végösszeggel. Ha ezek valamelyikét módosítani szeretné, akkor a különböző műveletek fülei alatt ezt megteheti. A "Vissza" linkre kattintva a már leellenőrzött adatokat tekintheti meg újból.

 

2.2.5. Miután a véglegesítés megtörtént, a „Rendelés jóváhagyása” linkre kattintva továbbíthatja rendelését részünkre. Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, kérjük azt haladéktalanul, jelezze az info@cezarsystem.hu e-mail címen, vagy a +36 (209) 315-330-as telefonszámon. 

 

2.3. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.  A termékhez a számlát mellékeljük. Amennyiben a számlát véletlenül nem kapná kézhez a termékkel együtt, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a fent megjelölt e-mail címen.

 

 2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségéről tájékoztatót az „Szállítási és Fizetési információk” menüpontban és jelen ÁSZF 3.1 pontjában találhat. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

2.4.1. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a CÉZÁR SYSTEM fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

 

2.5. A megrendelést a CÉZÁR SYSTEM weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A CÉZÁR SYSTEMET a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

2.6. A Vásárló a megrendelés leadásával és a vásárlás feltételeinek, a megfelelő mező bejelölésével történő elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta és megértette.

 

2.7. CÉZÁR SYSTEM a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendelés adatait, a fizetendő teljes összeget, a megrendelés azonosítóját, a kiszállítás várható idejét és az elérhetőségeinket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a CÉZÁR SYSTEM ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

 
3.    Szállítási és fizetési feltételek 

 


3.2. Utánvétellel történő fizetés esetén kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a postásnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! A CÉZÁR SYSTEM a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.


3.4. A Weboldalon megrendelt termékeket a CÉZÁR SYSTEM a Vásárló által előzőleg megadott a Vásárlónak e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen adja át. 

3.5. A CÉZÁR SYSTEM a Felek ettől eltérő kifejezett megállapodása kivételével köteles a termék megrendelésétől számított 10 napon belül teljesíteni. A futárszolgálat/posta kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük.

3.6. Amennyiben a CÉZÁR SYSTEM a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

 

3.7. A Vásárló termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálja.  


4.    Szavatosság

4.1. A szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) számú GKM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.  


Ha az átvett termék hibás, a vásárló érvényesítheti szavatossági igényét. A Vásárló szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak, és két éven belül felszínre kerültek. 


4.2. Az igényérvényesítés módja:

4.2.1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a CÉZÁR SYSTEM szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (az 5. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás.

4.2.2. A CÉZÁR SYSTEM a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a Vásárló nevét, címét,
b) a termék megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.

4.2.3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (meg kell küldeni). 

4.2.4. Ha a CÉZÁR SYSTEM a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót. 


4.3.    Az igényérvényesítés határideje:

4.3.1.    A terméket csak a terméken megjelölt szavatossági időn belül lehet felhasználni. A Vásárló a termék hibája esetén - meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival. A Vásárló szavatossági igényét az átvételt követő két évig érvényesítheti. 

4.3.2.    Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az átvételtől számított első hat hónapban felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a Pharmiának kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, hanem a Vásárló közvetlenül fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH). Ez esetben a vizsgálat költségeit a Vásárlónak kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza, ha a kifogása alaposnak minősült.

4.4.    A szavatosság az alábbiakra terjed ki: 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak; nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minősséggel; alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak; nem rendelkezik a termék leírásában szereplő tulajdonságokkal.

4.5.    Kicserélés, árleszállítás, elállás:

4.5.1.    A Vásárló a termék hibája esetén kérhet kicserélést. Ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a CÉZÁR SYSTEM készletében) vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne, nyitva áll az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése), mely utóbbira akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

4.5.2.     A kicserélést megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, legfeljebb tizenöt napon belül végezzük el.

4.5.3.    A Vásárló a választott szavatossági jogáról másikra térhet át (árleszállítás vagy elállás esetén, egyikről a másikra), azonban az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

4.5.4. A CÉZÁR SYSTEM mentesül a felelősség alól, ha a Vásárló már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést.

4.5.5. Ha a Vásárló észreveszi, hogy a CÉZÁR SYSTEM hibásan teljesített, és ezt nem közli időben (kézhezvételtől számított 2 hónapon belül), akkor az ebből eredő kárért a CÉZÁR SYSTEM nem felel. 

4.6.    Hibás teljesítés esetén a fogyasztó nemcsak szavatossági igényt érvényesíthet, de kérheti a hibás teljesítéssel okozott kára megtérítését is.

Bővebb tájékoztatást a fent megjelölt jogszabályhelyeken kívül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján találhat.

5.    Elállási jog, és annak módja

5.1. Amennyiben a Vásárló a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.)

5.2. A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a számlával bizonyítható.


5.3. Az elállás jelzésével egyidejűleg gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.


5.4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a CÉZÁR SYSTEM címére. A CÉZÁR SYSTEM kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Abban az esetben, ha a terméket kibontották nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia. 

5.5. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).


5.6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a CÉZÁR SYSTEM kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára, vagy a Vásárlóval történő előzetes megbeszélés alapján, postai úton fizeti vissza.


6.    Egyéb rendelkezések

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit.

 

6.2. A CÉZÁR SYSTEM nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

 

6.3. A CÉZÁR SYSTEM a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A CÉZÁR SYSTEM a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a CÉZÁR SYSTEM alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A CÉZÁR SYSTEM a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (2012. január 1-től 2011. évi CXII. tv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.


6.4. A CÉZÁR SYSTEM jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A CÉZÁR SYSTEM nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vásárló a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a CÉZÁR SYSTEM a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott Vásárlók adatai közül.

6.5. A CÉZÁR SYSTEM bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

6.6. A Webshop magatartási kódexszel nem rendelkezik.

6.7. Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! 

6.8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az info@cezarsystem.hu; címen, valamint a CÉZÁR SYSTEM +36 (209) 315-330-as telefonszámon, amely telefonszám hétfőtől szombatig, közép európai idő szerint délelőtt 10 órától este 18 óráig hívható.  

Budapest, 2012. augusztus 1. 

Copyright 2009 © CÉZÁR SYSTEM Vízgépészeti Kft. Minden jog védve.

Impresszum és Tárhely Szolgáltató